• Telefon : 05331620369

Logo Tasarımı iş hayatının temelidir . Kurumsal kimliğinizi oluşturur ve ayrıca markanın bilinirliğini artırarak prestij kazandıran temel unsurdur.

Logo Tasarımının Önemi

Yaklaşık olarak 4000 yıllık bir geçmişe sahip olan logo tasarımı, modern tarihin başlangıcı olan 1870 yılından günümüze kadar gelmiştir. Logo tasarımının önemi özellikle yaygınlaşan internet kullanımıyla daha da artarak, markanın bilinirliğini artırmış, markaya prestij kazandırmış aynı zamanda kurumsal kimliğini ön plana çıkarak daha çok alıcıya kapı açmıştır.

Logo Tasarımında Kurumsal Kimlik izleri

Bir markanın logosu olması onu akılda kalıcı kıldığı gibi aynı zamanda kurumsal kimliğini de açığa çıkarmaktadır. Her zaman ticaret alanında da günlük yaşantımızda da ilk görünüme önem vermekteyiz. Bu bizi sembolize eden görsel bütünlüklerle doğrudan bağlantılıdır. Renkler, semboller ve markanın izlerini taşımakta olan slogan ya da marka isimleri logoda görsel bir bütünlük kazandırmaktadır. Bu hem güvence hem de markanın kurumsal kimliğini açığa çıkaracaktır. Logo tasarımının önemi tam da bu noktada ortaya çıkar. İlk bakışta markanın hangi alanda hizmet verdiği ve verdiği hizmetin profesyonelliği gözlemlenebilir. Aynı zamanda görsel hafıza markanın isminden çok sembollerinin akılda kalmasıyla işlediği için reklam değeri de yüksektir.

Markanın Ve Sembollerin Dansı

Logo tasarımının önemi ilk aşamada figürlerle ortaya çıkmaktadır. Geçmiş çağlardan bu yana insan bir takım olayları çizerek anlatmış ve tarihe kazımıştır. Logo markanın sektöründe verdiği hizmeti doğrudan ya da dolaylı bir şekilde sembolize ederken, aslında bir okuyucu veya alıcı kazanmaktadır. Bu markanın akılda kalması, renklerle ve figürlerle doğrudan alıcıya ulaşmasını sağlar. Renk tonlarındaki geçişler, figürlerin vuruculuğu aynı zamanda resmiyet ve ciddiyet oranları da prestijine yönelik çalışmalar ortaya koymaktadır. Simgesel ve sembolik olan logo tasarımında, markanın ve sembollerin bir dansı söz konusudur. Bu dansta alıcı ve verici ilişkisi olduğu için direkt ilk algılanan üzerinden gidecek nitelikte semboller kullanılır. Örneğin bir dondurma markası buz dağı sembolünü kullanabilir ya da sloganıyla bağlantılı olarak bir sembol kullanması akılda kalıcılığını artıracaktır.

Akılda Kalıcı Olmanın Sırları

Logo tasarımı markanın kurumsal kimliğini güçlendirirken aynı zamanda akılda kalıcılığını da artırmaktadır. Bu bir markanın ilk görünümünden itibaren tanınmasını ve tanınırlıkla alıcılara ulaşmasına imkan verecektir. Logo figürleri doğrudan markanın sembollerine yönelik olabilirken, örneğin bir inşaat firmasının baret ya da tuğla kullanması gibi aynı zamanda geometrik şekillerle yaratıcılığın da ortaya koyduğu akılda kalıcılıklar ortaya koyulabilir. Psikolojik olarak renklerin hafızada bir yeri olduğu gibi sembollerin de direkt olarak akılda kalıcı olduğu ispatlanmıştır.

Markanızın Reklam Değerini Artırın!

Logo markanızın reklam değerini de artıracaktır. Bir reklam verdiğinizde, slogan ya da marka ismine gerek kalmadan sadece logo kullanarak bile alıcıların sizi fark etmesini sağlamanın en kısa yollarından biridir. Logo müşteriler için markanın adını ve kimliğini temsil edecek güçtedir. Logo tasarımının önemi bu noktada markanıza prestij, kurumsal kimlik ve reklam değeri katacaktır.

 

 

Hemen Ara 05331620369